Οικογενειακό Δίκαιο


Συμβουλή οικογενειακού δικαίου.

Διαζύγια.

Ένορκες βεβαιώσεις.

Διατροφές συζύγων και τέκνων (ανηλίκων – ενηλίκων).

Συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου.

Συνεπιμέλεια τέκνων.