Εμπράγματο Δίκαιο – Ακίνητα – Εθνικό Κτηματολόγιο

Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας για σύνταξη συμβολαίων.    

Ανακλήσεις αποφάσεων προσημειώσεων (άρσεις – εξαλείψεις).

Παραστάσεις σε συμβόλαια.    

Γειτονικό Δίκαιο.

Έρευνες ακίνητης περιουσίας.    

Διαφορές οροφοκτησίας.

Δηλώσεις και αιτήσεις Εθνικού Κτηματολογίου.    

Διαφορές συνιδιοκτητών.

Αγωγές Εθνικού Κτηματολογίου.    

Αγωγές διανομής.

Ενστάσεις κατά την κτηματογράφηση    

Ζητήματα δασικού δικαίου.

Προσημειώσεις υποθήκης ακινήτων.    

Ζητήματα πολεοδομίας.