Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων

Διεκδίκηση αποζημιώσεων κάθε είδους από τροχαίο ατύχημα, ιδίως λόγω:      

Θανάτου

Τραυματισμού

Υλικών ζημιών

Μείωσης αξίας οχήματος

Διαφυγόντων κερδών

Εξόδων μετακινήσεως

Ιδιωτικής νοσηλείας

Ρυμούλκησης οχήματος

Ηθική βλάβη.

Ψυχική οδύνη.

Παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Συμβιβασμός με ασφαλιστικές εταιρείες.