Διοικητικό Δίκαιο


Αγωγές – προσφυγές υπαλλήλων κατά της Διοίκησης.

Επιδόματα κάθε είδους.

Διαφορές ασφαλισμένων.

Νοσήλια.

Δημόσιες συμβάσεις.

Αστική ευθύνη Δημοσίου.