Ποινικό Δίκαιο

Υποθέσεις Ν.3459/2006 – Ν.4139/2013 (νομοθεσία περί ναρκωτικών).    

Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια.

Υποθέσεις Ν.2168/1993 – Ν.4678/2020 (νομοθεσία περί όπλων).

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα.

Υποθέσεις Ν.3500/2006 (ενδοοικογενειακή βία).

Εγκλήματα ανηλίκων.

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας - περιουσίας.

Ειδικοί ποινικοί νόμοι.

Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας.

Εγκλήματα κατά της τιμής.

Εγκλήματα κατά της Δημόσιας Τάξης.

Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση.

Εγκλήματα περί το νόμισμα και τα υπομνήματα.

Εγκλήσεις – Μηνύσεις – Μηνυτήριες αναφορές.

Εγκλήματα σχετικά με την απονομή Δικαιοσύνης.

Ένδικα μέσα.

Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία.

Εκτέλεση - Συγχώνευση - Δοσοποίηση ποινών.

Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας.