Ποινικό Δίκαιο

Υποθέσεις Ν.3459/2006 – Ν.4139/2013 (νομοθεσία περί ναρκωτικών).    

Αδικήματα σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο.

Υποθέσεις Ν.2168/1993 – Ν.4678/2020 (νομοθεσία περί όπλων).

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα.

Προσβολές ιδιοκτησίας – περιουσίας.

Αδικήματα ανηλίκων.

Αδικήματα κατά της Δημόσιας Τάξης.

Ειδικοί ποινικοί νόμοι.

Αδικήματα περί το νόμισμα και τα υπομνήματα.

Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση.

Αδικήματα σχετικά με την απονομή Δικαιοσύνης.

Εγκλήσεις – Μηνύσεις – Μηνυτήριες αναφορές.

Αδικήματα σχετικά με την υπηρεσία.

Ένδικα μέσα.

Αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας.

Εκτέλεση - Συγχώνευση - Δοσοποίηση ποινών.